VI HAR VÆRT ENGASJERT I LOKAL OG GLOBAL BÆREKRAFT SIDEN 1952.

BEDRIFTER SAMMEN OM BÆREKRAFT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny samling gjennomført

En spennende og innholdsrik dag med mye innhold gjennomført i "The Walk"- nettverket

 

HERMES

Hermes-2.

Ett av våre bærekrafts mål er «Livet i havet», som også vår kjernevirksomhet dreier seg om. Med riktig forvaltning av fiskeriene og bestanden, er dette en evigvarende ressurs. Det er sentralt for oss å bidra og ta ansvar så langt vi kan, gjennom blant annet bevissthet og fokus på avfallshåndtering i hele organisasjonen. Om bord på tråleren «Hermes» deltar vi i avfallsordningen Fishing for Litter, der det siden 2016 er tatt i land 734 tonn med avfall for behandling og gjenvinning.

I vår reiselivsvirksomhet med den over 100 år gamle kutteren «Hermes II», deltar vi på strandrydding som et av bidragene. I tillegg vil vi fremover vie mer oppmerksomhet til bærekraftig forvaltning av havets ressurser i vår formidling av kyst- og fiskerihistorie

HARILA

Trond Johansen

 

Harila skal jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning og leve uten diskrimering av noe slag. 

Det har alltid vært viktig for Harila å skape et godt arbeidsmiljø og det som står øverst hos de som jobber i bedriften er «respekt for mennesket».  

Harila skal være en god og sikker arbeidsplass med høyt fokus på HMS, opplæring, oppfølging av sykefravær og god tilretteleggelse for lærlinger. 

Nå handler det om å få det vi allerede gjør, satt i system og sørge for at kulturen videreføres og utvikles. Dette gjør vi gjennom satte KPI’er og et økt fokus internt. 

I tillegg ønsker å vi å dra læring ut av samarbeidet i nettverket «The Walk» og bidra med vår kunnskap og kompetanse innen bærekraft.

Les mer her:

Harila fokuserer på sosial bærekraft

Vil du også engasjere deg? Bli abonnent på vårt nyhetsbrev:

Her er våre fremoverlente deltakerbedrifter: