VI HAR VÆRT ENGASJERT I LOKAL OG GLOBAL BÆREKRAFT SIDEN 1952.

BEDRIFTER SAMMEN OM BÆREKRAFT

 

 

 

 

 

 

 

 

MYE SKJER I THE WALK NETTVERKET

De siste to årene har det vært mye samhandling, erfaringsdeling og kompetansedeling mellom lokale bedrifter i Tromsø.

Det er ofte slik at når man summerer opp, så ser man kraften i samarbeid, og vi har brukt litt tid hos noen bedrifter for å se hva som faktisk skjer hos de enkelte.

Vi er sikre på at dette kun er starten, og vi alle har godt av å fortsette av å lære og dele av hverandre og kommer til å fortsette. 

Rocksock

 

NY SAMLING I THE WALK 

Gruppe

 

Tirsdag 7 november møttes drøye 50 personer fra ulike bedrifter for nok en gang dele på erfaringer og kompetanse - denne gang rundt temaet "bærekraftsledelse".

Gode presentasjoner og erfaringsdelinger fra Bjørn Erik Stabell, Sigrid Mogård Jansen, Monica Mathiassen, Glenn Tore Harila, Jørn Bjørkestad og Jonas Simonsen gjorde sitt til at dagen ble innholdsrik, inspirerende og veldig nyttig. 

Neste samling tidlig i januar, og påmeldingene har begynt å tikke inn

Samarbeid - nøkkelen til utvikling

TRYGGE OG GODE OPPVEKSTMILJØER

TUIL bidrar til et godt og trygt oppvekstmiljø i Tromsdalen i samarbeid med flere andre aktører som er opptatte av å legge forholdene til rette for våre yngste.

Vi vil fortsatt ha fokus på utvikling i bred forstand, men vi vil alltid ha et spesielt øye til barn/unge og sørge for at de blir sett, får utvikle seg i et trygt miljø i et helhetlig samspill med omgivelsene våre.

TUIL bidrar til et trygt og godt oppvekstmiljø

Jon Halvdan-2-1

VEIEN MOT RAPPORTERING PÅ BÆREKRAFT

Torsdag 16.11 møtes en del av bedriftene i The Walk, for å starte jobben med å kunne rapportere på bærekraft. Vi skal gjennom 8 måneder med samlinger og jobbing i egne bedrifter, for at alle skal kunne starte jobben i egen bedrift med å rapportere.

Alle analyser viser at vi er for langt bank resten av landet med denne jobben, og for å sikre fremtidig lokal konkurranse evne settes nå dette på agendaen.

 

 

 

Bærekraftsrapportering

 

THE WALK STARTER HØSTEN PÅ TUIL ARENA

Jonas Simonsen

 

Etter en lang og god sommer var det på tide og diskutere felles utfordringer og muligheter igjen, og vi hadde første samling i nettverket i september.

Samlinger blir ofte bra når de blir relevante, operative og nyttige og vi fikk en god start og ser frem mot neste samling 7 november på TUIL Arena.

Se mer fra samlingen

IDRETTENS ROLLE OG VIKTIGHET I LOKALSAMFUNNET

Det å ha en plass å være - hvor du kan  vokse og utvikle deg i trygge og gode omgivelser er viktig for alle, og her spiller idretten en veldig viktig rolle i et hvert lokalsamfunn - også i Tromsdalen.

Skal idrettens funksjon og formål fungere er det viktig at den er inkluderende og tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn, evner eller økonomisk status. Det krever en proaktiv innsats fra idrettsorganisasjoner, trenere, foreldre og samfunnet som helhet for å sikre at alle har mulighet til å delta og dra nytte av de mange fordelene som ligger i idretten

Idretten - sentral i samfunnsbyggingen

OMNI 2

 

NY STORHALL FOR FOTBALL I TROMSØ?

Det er nå igangsatt et forprosjekt for etablering av ny storhall for fotball. Etter at Troms Fotballkrets, Tromsø kommune, TUIL og TIL har gått sammen om et prosjekt knyttet til realisering av prosjektet, så lever håpet  for en storhall i Tromsø.

Forprosjektet ledes av Roger Ness i TUIL, og skal være ferdig innen fellesferien 2023, og vil danne mye av grunnlaget for prosessen videre  mot en potensiell realisering.

Les mer her: 

Storhall for fotball i Tromsø?

Tromsdalen nord-1

 

SISTE SAMLING

Rocksock

Gjennom 4 samlinger, 8 måneder og mye jobbing i egne bedrifter avsluttet vi året med en siste samling på TUIL Arena i mars.

En god introduksjon til temaet bærekraft og gjort 17 bedrifter klare til å jobbe videre med temaet og implementere dette i sine egne bedrifter.

Fantastisk nettverk med ulike bedrifter og det har vært en fin reise - så langt. 

Les mer her:         Siste samling fullført

Vil du også engasjere deg? Bli abonnent på vårt nyhetsbrev: