Alle kan medvirke på TUIL-dagen

mars 12, 2023 TUIL Fotball

Lørdag 6 mai arrangeres TUIL-dagen på TUIL Arena hvor hele klubben bruker noen timer i løpet av dagen på flere ulike ting.

TUIL Fotball og TUIL Turn er pilotklubber i OMNI-modellen, og bruker blant annet denne dagen for å sette dette på dagsorden og bidra til medvirkning i hele klubben. OMNI-modellen er samarbeid mellom Tromsø Kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune og Elev-, læring og mobbeombudene i Troms og Finnmark.

OMNI-modellen handler om barn og unges oppvekstmiljø, og forsøker å gi en helhetlig forklaring på hvordan et oppvekstmiljø virker, og hvordan vi kan forstå det og jobbe med det. Det som er altomfattende, og som gjelder for alle i denne sammenheng, er rammen rundt barnemiljøet og ungdomsmiljøet.

Navnet OMNI viser også til det felles ansvaret vi voksne har for barnas oppvekstmiljø, og hvordan vi også er en del av det. Det handler om voksne som har og tar ansvar for å fremme et fellesskap hvor alle barn og unge kan delta og få opplevelsen av å høre til. Det handler om å gi alle muligheten til å ta en positiv plass i fellesskapet. Idretten spiller en viktig rolle og samarbeidet med skole, trenere og klubb er viktig for å få en enda bedre plass for barn og unge å være som skal være trygge og utviklende.

Les også: TUIL blir pilotklubb

På lørdag 6 mai har TUIL satt opp spennende og relevante aktiviteter:

- alle lagene i TUIL deltar på gruppearbeid knyttet til OMNI-modellen

- barn født i 2016 og 2017 inviteres til lek i fotball- og turnhall på TUIL Arena

- gjenbruksbutikk bestående av idrettstøy

- klubbens egne spillere (de største) og trenere vil være med barna under aktivitet 

Dette vil være et veldig godt utgangspunkt i TUILs videre jobbing med vår rolle innenfor OMNI-modellen og hvordan vi kan legge til rette og  påvirke til et godt oppvekstmiljø i vår bydel og blant barn og unge som bruker våre anlegg - organiser eller uorganisert..

Share This: