Bedrifter sammen om bærekraft

september 16, 2022 TUIL Fotball

Bedrifter i Tromsø engasjert i bærekraft.

Mandag 12 september ble bærekraft satt på agendaen da 18 ulike bedrifter møttes på TUIL Arena, med et felles ønske om å løfte dette høyest mulig opp, og prioritere et viktig tema.

TUIL Fotball og BDO har sammen satt et program i Tromsø, som er utprøvd og velfungerende i andre byer hvor bedriftsklynger jobber frem egne strategier for sitt bærekrafts arbeid, utvikler disse og tilegner seg alle de mulighetene som eksisterer i et velfungerende nettverk.  Dette kan handle om mye, som for eksempel kompetanse, sparring, utvikling og budskapsformidling med mer.

 

PROGRAMMET

Programmet i år 1 skal ta deltakerbedriftene gjennom 4 hovedsamlinger. Gjennom dette året vil deltakerbedriftene få mye igjen, og de viktigste elementene her er :

- godt fundamenterte metoder og verktøy for å jobbe strategisk med eget bærekrafts arbeid

- en tidsplan for å stegvis jobbe med egen strategi i og mellom samlingene

- programmet er bygget opp slik at man får jobbet med en del av de stegene som må på plass hvis man skal rapportere på     bærekrafts innsatsen

- Deltakelse i en felles arena som ønsker å jobbe for konkret og positiv utvikling for Tromsø

- Inspirasjon og diskusjon med andre aktører på hvordan de løser bærekrafts mulighetene > potensielle  samarbeids               prosjekter.

TUIL Fotball eier prosjektet i Tromsø, mens BDO eier selve modellen og står for innholdet i programmets første år.

Første samling gjennomført

44 engasjerte personer jobbet seg gjennom en 6 timers økt, og innholdet var variert, relevant og spennende. En veødog god start for å sikre en felles plattform for alle deltakere, og ikke minst et godt grunnlag for videre læring og videre samhandling. 

Neste samling er booket i oktober, og vi har alle noen oppgaver/betraktninger å jobbe med i mellomtiden for møte best mulig forberedt, men vi er temmelig sikre på at engasjementet blir like stort som på første samling.

Deltakerbedriftene som deltok var Nova Interiør, The Norwegian Travel Company, COOP, Sparebank1 Nord-Norge, Bravida, Perpetuum, Arnestedet, Sommarøy Hotell, TUIL, Econor, Ishavskraft, Nordlys, Harila, Inventum og Hermes.

Vi ser frem til mer læring, mer utvikling og ikke minst å møte bedriftene i nettverket for å lære mer.

 

 

 

Share This: