Det har skjedd mye i The Walk nettverket

mai 3, 2024 TUIL Fotball

Vi har gjennom 2 år nå hatt mye aktivitet i nettverket. Vi har delt på kompetanse, diskutert utfordringer, latt oss inspirere av lokale bedrifter og lært av disse og i tillegg så har mange av bedriftene gjort mye "hjemme hos seg selv", som også gir grobunn for inspirasjon og motivasjon.

Som en følge av The Walk så har en del av aktørene blant annet gjort følgende:

The Edge 

The Edge rapporterer på bærekraft og er nå i gang med prognoser på tiltak mot klimanøytralitet i 2030. De har byttet ut kjemikalier til renhold ed ozonvann, de informerer alle hotellets gjeter om hotellets fotavtrykk via tave i frokostsalen og nå kan de til og med vise deg ditt avtrykk når har konferanse/møter på hotellet.

TUIL

Klargjør seg for rapportering, og har vært med 10 andre bedrifter som har jobbet med å finne sin form og sitt innhold på en fremtidig bærekraftsrapportering. TUIL har sammen med Bravida jobbet med Smart-styring på TUIL Arena II for å ta ned energiforbruket og styrer dette etter aktivitet, spotpriser og ikke minst utetemperatur. I tillegg er TUIL Fotball en pilotklubb for OMNI-modellen i samarbeid med skole, Tromsø Idrettsråd og Mobbeombudet for Troms.

Bravida

Elektrikere i Tromsø sentrum bruker kollektivtransport, og ikke bil. De har byttet ut de fleste nye biler til El-biler og valgt mindre størrelser. De veileder kunder og bedrifter på valg av bærekraftige- og energieffektive løsninger. De leverer også sin bærekraftsrapport til EU.

Sommarøy Hotell

Har blitt med i det lokale utviklingslaget for å bidra til bolyst, og være tett på lokalbefolkningen. De er godt i gang med Miljøfyrtårnsertifisering, og har stort fokus på matsvinn. De har kjøpt el-bil til ansatte og gir et lokalt tilbud om massasje for å beholde medarbeidere lengre.

COOP

De ruster seg nå, med hjelp fra BDO til å rapportere på CRSD, og jobber nå med sin vesentlighetsanalyse. De har økt fokus på bærekraft i hele organisasjonen med representanter fra økonomi, marked, eiendom og butikkdrift. De har i tillegg initiativ sammen med Bravida for å se på energieffektiviseringstiltak på eiendommene sine.

Perpetuum

Har implementert en bærekraftig strategiplan, og valgt ut sine bærekraftsmål og delmål, der de har størst potensiell innflytelse. De ønsker å være åpen om ikke-finansielle tall og har som mål å utarbeide bærekraftsrapporter.

BDO

har skiftet kontorer til et bygg med BREEAM-sertifisering og stilt krav til bærekraftige løsninger ved valg av tilbyder. De har utviklet nettverk og plattformer for å bistå lokale offentlige og private virksomheter med kompetanse og muligheter for bærekraftig utvikling. De har også utviklet metodikk og materiell for at SMB skal kunne jobbe selvstendig med bærekraftsrapportering.

Hermes

Har det siste året rigget seg for rapportering  på bærekraft sammen med flere andre bedrifter i The Walk. I tillegg har de fellestreninger for ansatte og inviterer ofte inn samarbeidspartnere fra The Walk nettverket til trening.

SNN

Er med på å finansiere trainee ordningen i Fremstr gjennom Samfunnsløftet for å kunne bygge nødvendig kompetanse for næringslivet i Tromsø. I tillegg har de støtteordninger til grønn omstilling, som har kommet på plass etter en indirekte påvirkning fra omgivelsene (f.eks nettverket). De har også etablert Kunnskapsbanken, samt at de har begynt å sette krav til sine samarbeidspartnere og sine sponsorater mht bærekraft.

Det er flere eksempler fra flere bedrifter og viser styrken i lokale initiativ i et operativ nettverk som er med på en reise som egentlig aldri tar slutt, men som har mye godt i seg. Vi er alle lokale bedrifter, som bruker lokal kompetanse og erfaring til å lære av hverandre og i og med at formen er operativ, så er grunnlaget for aktiviteter og initiativ tilstede hele tiden.

Vi har ny samling 14 mai, og da skal planene og innholdet for nettverket de neste 2-3 årene diskuteres og landes - vi ser frem til det.

Share This: