Endelig storhall for fotball i Tromsø?

oktober 20, 2022 TUIL Fotball

Onsdag møttes Troms Fotballkrets, Tromsø IL, TUIL AS og Tromsø Kommune med ett tema på agendaen – ny storhall for fotball i Tromsø.

Behovet har vært kjent lenge, men det har tatt tid å komme frem til lokasjon, type hall, kriterier for hall og flere ting. Men nå er partene enige om grunnpilarene og det igangsettes et forprosjekt knyttet til realisering av en storhall. Dette forprosjektet er det Roger Ness (TUIL AS) på vegne av de 4 partene som skal lede. Erfaringen og kompetanse rundt denne type prosjekter er god å ha med inn i prosjektet som i all hovedsak i første omgang skal kartlegge veien frem mot realisering av en storhall som skal fungere som en trenings- og kamparena for topp og bredde, herunder være en reservearena for kamper i toppfotballen hvis det skulle være behov for dette. Vi har alle erfaringer med hvordan været kan slå inn i vår del av landet, så det å ha en fullverdig fotballbane inne, kan løse mye når det kommer til å spille fotball på høyt nivå.

I forprosjektet vil vi blant annet starte prosjekteringen og få et klarere bilde av kostnadene. I tillegg må det jobbes med arealdisponering, regulering, finansiering mm, slik at man får et best mulig bilde av hele løsningsbildet på prosjektet. Det er TUIL, Troms Fotballkrets og Tromsø Idrettslag som skal drive prosjektet fremover, og Tromsø Kommune stiller med tomteareal. Alle parter er motiverte for å få dette på plass så fort det lar seg gjøre, og med et felles mål og et felles ønske om fremdrift, så kunne ikke grunnlaget være bedre.

Når hallen måtte stå klar, så er det ingen sitt stadion eller hjemmebane. Det vil være et anlegg for flest mulig, og fremstå som et godt alternativ til vintertreninger med de fasiliteter som må være på plass til dette. I så måte så har Skarphallen gjort sin misjon over flere fotballgenerasjoner, og blitt en plass som har gjort mye bra for Tromsø fotballen, og dette er også en av målsettingene med en ny storhall.

Når hallen står ferdig, skal den eies og driftes av idretten. Hvordan dette skal gjøres og organiseres avklares senere i prosjektet.

Akkurat nå er det lov å drømme om en storhall for fotball for Tromsø fotballen i 2025 i Tromsdalen.

Share This: