Høyt aktivitetsnivå i The Walk

januar 28, 2024 TUIL Fotball

Etter nyttår har det vært høyt aktivitetsnivå i The Walk - et nettverk av bedrifter i Tromsø som har jobbet i 2 år rundt ulike temaer knyttet til bærekraft.

Vi har allerede hatt vår første samling med kompetansedeling og erfaringsutvekslinger fra flotte bedrifter i Tromsø for full sal, og parallelt er det 11 bedrifter som er halvveis i et løp mot å ruste seg for fremtidig rapportering på bærekraft.

Vi i TUIL er umåtelig glade for å være med i et slikt nettverk. Det gir oss inspirasjon, nye bekjentskaper og masse ny kompetanse innenfor området og en erkjennelse av at dette griper inn i alt vi gjør, samtidig som at det gjør oss trygge på at vi skal være en bærekraftig klubb på våre definerte målsetninger i årene som kommer.

Therese Kristiansen

En av erkjennelsene så langt er at ingen klarer dette alene, og det ha kompetanse og erfaringer nært er viktig for alle. Samtidig er det viktig at offentlig sektor stiller opp og er tydelige på hvordan et samarbeid med lokalt næringsliv kan foregå og skape win-win, og samtidig være de som både setter og gjennomfører konkrete og transparente krav eller forventninger til lokalsamfunnet.

Vi er sterkest og mest på den sosiale delen av bærekraft, og der skal vi utvikle oss i takt med samfunnet og skal jobbe med å kunne gi flest mulig en best mulig grunn til å komme på TUIL Arena - enten det er for å trene eller tilrettelegge. Samtidig skal vi være veldig beviste på de fotsporene vi setter og ikke minst det forbruket vi har, og er i gang med spennende prosesser blant annet med Bravida for å redusere og optimalisere vårt energiforbruk.

Vil du vite mer om mulighetene i The Walk, så er det bare å ta kontakt med oss på post@tuil.no

Share This: