Harila gjør mye spennende på sosial bærekraft

desember 2, 2022 TUIL Fotball

Harila er med som en del av bærekraftsnettverket "The Walk", og jobber intenst og godt mellom samlingene for å utvikle sine strategier og bevisstgjøringer. I dag deler vi litt av det arbeidet og fokuset Harila har på sosial bærekraft, og her ligger det mye spennende.

1. Ambisjonene våre med bærekraftsarbeid er at vi skal ha konkrete tiltak og policys på plass for å bedre livskvaliteten og helsen til, i første omgang ansatte i Harila-gruppen, men også være en pådriver for at andre skal gjøre det samme. Vi har ambisjoner om at de som jobber i Harila skal både trives på arbeidsplassen og ha god helse. 

For oss handler sosial bærekraft om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning. Å leve uten diskriminering. 

2. Gjennom vårt kulturarbeid, «Harilianer», i konsernet, bidrar vi til at medarbeidere utvikler seg både sosialt og faglig. Andre tiltak vi gjør for å bedre helse er å legge til rette for aktivitet gjennom et helt nytt treningsrom i lokalene i Tromsø. I tillegg til dette går bedriftshelsetjenesten gjennom lokalene våre og møter ansatte for å få tilbakemelding på arbeidsplassen. Harila har i den forbindelse byttet ut alt av lys for å bedre arbeidsforholdene. Pensjonsordningen hos Harila har blitt utbedret for å skape trygghet for de ansatte, også når karrieren tar slutt.

 Harila skal være en samfunnsbygger og er derfor en pådriver for aktivitet, jobb og bolyst i Nord-Norge. Gjennom å investere i tettsteder og små byer i Troms og Finnmark skaper vi arbeidsplasser, i tillegg har vi bevisst gått inn for å sponse breddeidretten i lokalsamfunn i hele Finnmark. 

 Det er viktig for oss å bidra i utdanningsløpet til mekanikere ved å ta inn lærlinger, og benytter enhver anledning til å ta imot utplasseringselever, og andre med behov for å teste ut arbeidslivet. Vi deltar også aktivt på utdanningsmesser for å profilere oss og treffe de største talentene.

3. Vi jobber kontinuerlig med mangfoldet i bedriften, og dette er et punkt vi ønsker å gjøre mer av. Vi vil alltid søke etter den beste kandidaten uavhengig av etnisitet, kjønn, bakgrunn og fysiske/psykiske utfordringer. 

 Allerede i dag har vi mange gode tiltak for å holde vårt klima-avtrykk lavt, vi ønsker likevel å bevisstgjøre både ansatte og kunder når det kommer til hvilken bil vi kjører, hvilket lademønster vi har og hvilke holdninger vi har når det kommer til klima og miljø.

Share This: