Hermes - tydelig aktør i fiskerinæringen

januar 23, 2023 TUIL Fotball

Vår ambisjon med bærekrafts arbeidet er å kartlegge, synliggjøre og bevisstgjøre for hele organisasjonen hva bærekraft egentlig er. Med fokus på godt arbeidsmiljø, medarbeiderutvikling, teknologi og god vedlikeholdskultur, er vår ambisjon å være en tydelig aktør i næringen.

Målet vårt er å ha "bærekrafts perspektivet" i ryggmargen som ett av vurderingskriteriene i alt vi foretar oss. Ikke bare i det daglige virke i konsernet, men også som en gjennomgående holdning, både på jobb og hjemme.

Fiskeri er vår hovedvirksomhet, og vi er opptatt av hvordan fangsten foregår gjennom bruk av moderne fiskeletingsteknologi, ha riktig bruksmateriell og bidra til forskning ved å stille positivt opp når vi blir forespurt. I mange år har vi samarbeidet med Fiskeridirektoratet, hvor kontroll og overvåking av fiskefelt og fangstmålinger har blitt utført på toktene. Vi bidrar også inn i prosjektet "Dsolv" i regi av UIT - Norges arktiske universitet, der det forskes på biologisk nedbrytbart materiale til bruk i trål og tau. Til Havforskningsinstituttet leverer vi prøvetaking av fangsten hele året.

Gjennom den digitale plattformen "Velkommen om bord" og den 105 år gamle kutteren Hermes II formidler vi kyst- og fiskerihistorien fra konsernets opphav og frem til i dag. Dette er noe vi gjør med det formål at bærekrafts perspektivet skal få en enda tydeligere plass.

Share This: