Hvorfor engasjerer TUIL seg i bærekraft?

september 16, 2022 TUIL Fotball

FN har definert Bærekraftig utvikling på følgende måte: «Utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov»

TUIL – historia om bærekraft

Jorda (Planet Earth) står midt i store utfordringer, og det er behov for å endre vår adferd. Alle må spørre seg hvordan de kan bidra. Det har vi i TUIL også gjort, og vi fant fort ut at dette er et tema som ligger i organisasjonens ryggmarg og verdigrunnlag.

Historia om klubben er på mange måter ei historie om bærekraftig utvikling. En gjennomgang av klubbens sosiale og økonomiske engasjement viser at den gamle «odelstanken», om at gården skulle leveres videre i litt bedre stand enn man selv overtok den, har vært etterlevd i TUIL. Man kan blant annet spore dette tilbake til at organisasjonens gamle klubbhus, Bellevue, i 1952 sto klar etter en formidabel dugnadsinnsats. I årenes løp er dette foredlet av nye generasjoner på en bærekraftig måte og i dag står campingen og idrettsanleggene som et synlig bevis på dette.

Klubben nedfelte i 2002 Langsiktig som en av sine verdier, som et uttrykk for noe som kjennetegnet klubben på dette tidspunktet. I forlengelsen av dette utviste organisasjonen et betydelig engasjement innenfor miljø og bærekraft. I perioden 2006-2008 ble klubben første idrettsorganisasjon i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og A-laget spilte med «Grønn hverdag» på drakten.

Ingenting er så gammelt som forrige kamp, som treneren ofte poengterte. Nå har vi evaluert forrige kamp og har tatt inn over oss dagens virkelighet, og det er på tide å sette seg mål også utenfor idrettsbanen. Vi innser at det er en lang vei å gå, før vi kan si oss fornøyd, men vi er villig til å gå den veien og vil ha flest mulig med oss på turen i tråd med FNs bærekrafts mål nr 17 om å samarbeide for å nå målene.

Share This: