Idretten kan bidra mye til en bedre fremtid

januar 3, 2023 TUIL Fotball

Man kan være god alene, men aller best er man når man samarbeider. Det er mantraet som ligger til grunn for TUIL-initiativet «The Walk».

– The Walk er et bærekraftsnettverk bestående av 18 ulike bedrifter i Tromsø, forteller daglig leder i TUIL, Are Bessesen.

– Målet med nettverket er å sammen «ta ned» bærekraft som begrep, og sette det inn i egen organisasjon. Bærekraft kan være et stort og vanskelig tema å forstå. Vi ser et nettverk som en interessant måte å jobbe videre med temaet på. Dessuten tror vi at et godt samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer kan få store ting til å skje.

Fire samlinger

Det var på vårparten 2022 at ideen om bærekraftsnettverket begynte å konkretisere seg for TUIL.

– Og vi i TUIL gjør dette sammen med BDO. Det er de som står for innholdet i bærekraftsamlingene, noe de også gjør i andre byer gjennom «Action Now»-programmet, forteller Are.

Da bar det ut på en god gammeldags «salgsrunde», for å pitche ideen til ulike bedrifter.

I september arrangerte de den første nettverkssamlingen.

– Vi mente at det var på tide å få et slikt nettverk til Tromsø. Begrepet «bærekraft» dukker opp i flere og flere sammenhenger, og blir bare mer og mer viktig. Felles for deltakerne i nettverket var ønsket om å øke forståelsen, for å videre kunne jobbe enda bedre med bærekraft i bedriften, sier Are.

Nettverket skal etter planen ha fire samlinger det første året.

– Første samling gikk ut på å få alle på samme nivå, og sørge for at alle forstår begrepene. Videre skal vi enes om hva vi skal jobbe med, og etter hvert også kunne dokumentere de bærekraftstiltakene vi har gjort i egen bedrift. Selv om man har jobbet med bærekraft i årevis, vil det alltid være nyttig med input fra andre, mener Are.

Mye bærekraft i TUIL

Roger Ness, leder for samfunnsutvikling og bærekraft i TUIL, forteller at TUIL allerede gjør mye som er bærekraftig.

– Da vi satte oss inn i FNs Bærekraftsmål, så vi fort at TUIL på mange måter har vært bærekraftig i flere år, særlig basert på aktivitetene i idrettsklubbene. En av verdiene til TUIL er jo nettopp «Langsiktig». Utfordringen vår er å strukturere det vi gjør, for å kunne se hva vi må bli bedre på, og hva vi skal fortsette med, sier han.

Det er mange grunner til at TUIL velger å jobbe med bærekraft:

– Men den viktigst grunnen er at vi er hellig overbevist om at vi faktisk kan være med å påvirke, sier Are.

Roger er enig, og trekker fram odelstanken, som han mener er en god inngang til bærekraftsarbeidet:

– Det er tanken om at man skal levere gården videre til neste generasjon i litt bedre stand enn man selv mottok den. Det synes jeg er en fin inngang: Vi skal få ting til å bli litt bedre hele tiden, uten å bruke mer enn vi klarer å produsere, sier han.

Kunstgress

Som et helt konkret eksempel trekker Roger fram kunstgresset på TUIL Arena.

– Vi har dobbelt kunstgressdekke som skal byttes. Per i dag er det ingen strømlinjeformet måte å gjøre dette helt riktig og bærekraftig på, og det blir opp til hver enkelt klubb og deres ressurser, forteller han.

– Tidligere ville jeg kanskje tenkt at dette er kunstgress vi kunne gitt bort, og som andre kunne benyttet seg av. Nå ser jeg derimot at dette vil være å forskyve problemet. Kunstgresset skal bort en gang, og vi som klubb må ta ansvar for at det tas hånd om på en forsvarlig måte, blant annet for å unngå at granulat havner i naturen, sier han.

– Dette er bare én av mange ting vi må bli bevisst på. Det handler om å ta ansvar.

Videreutvikling

Både Are og Roger håper The Walk vil hjelpe bedriftene til å finne sin måte å jobbe videre med bærekraft på, videreutvikle seg, og gjøre det litt bedre for hvert år.

Det viktigste er at man vil bidra, og tør å bli utfordret. Det finnes mange nettverk der man får høre lure ting, men så er det vanskelig å gjøre noe med det når man kommer hjem, sier Are.

– Vi håper at dette blir et nettverk der vi kommer nært på hverandre, kan gi tips og råd, og at det oppstår spennende samarbeider. Jo mer vi jobber med bærekraft, jo enklere blir det.

Share This: