Mye læring og motivasjon fra år 1 - The Walk

mars 31, 2023 TUIL Fotball

Mye skjer i løpet av et år, og vi har kjent det positivt på kropp og i hverdagen, i samspillet med andre bedrifter rundt bærekraft.

Gjennom året så har vi fått en god forståelse av begrepet bærekraft og hvordan vi som klubb og samfunnsaktør kan integrere dette i våre planer og vår hverdag. Primært for å tilrettelegge best mulig for de som bruker våre anlegg på ulike måter, men også for egen del i et samspill med næringslivet og andre samarbeidspartnere i og utenfor Tromsø.

Vi har vært igjennom:

  1. - interessentkartlegging  - hvem er våre viktigste interessenter
  2. - vesentlighetsanalyse
  3. - bærekraftig veksttrapp og kategorisering av tiltakene i trappa
  4. - bærekraftsløfter og tiltak og vurdering av målinger på disse
  5. - en introduksjon til rammeverkene for rapportering på bærekraft

I sum et godt grunnlag for å gå videre i jobben med temaet, men mye gjenstår og det noe vi kommer til å prioritere i alle deler av klubb og reiseliv i årene som kommer, i håp om å kontinuerlig utvikle oss og TUIL videre.

Det vi vet, er at erfaringen med veldig operative nettverk, som "The Walk" gjør læringskurven bratt, innholdsrik og utviklende og det har både gitt oss innsikt og motivasjon i det videre arbeidet.

Her kan du lese litt om bedriftene i "The Walk", og hvilke tiltak/tanker de gjør i sine egne bedrifter, for videre jobbing med bærekraft.

Året i The Walk

Share This: