Perpetuum - i front på bærekraftsarbeid

desember 21, 2022 TUIL Fotball

Ambisjonene med bærekraftsarbeidet i Perpetuum er å jobbe systematisk med å øke bevisstheten i bedriften omkring hva bærekraft er, hvordan vi skal forholde oss til bærekraft som bedrift, og å etablere konkrete målsettinger for hva vi ønsker å oppnå.

Perpetuum er en gjenvinningsbedrift, og bidrar gjennom det til å oppnå miljømål både for oss selv og for våre kunder. I tillegg har vi siste året gjort en rekke valg, som f.eks tydelige forbedringer i gjenvinning og utslipp, betydelige bidrag til lokalmiljøet samt innføring av maksimal pensjon for våre ansatte. Dette er ikke valg vi har tatt fordi vi må, men fordi vi kan.

Det er fortsatt mye vi kan og skal gjøre for å forsterke vårt arbeid mot å bli en bærekraftig bedrift. Vi skal bli mer synlig omkring hva vi faktisk gjør, og har gjort, av positive tiltak. Vi skal jobbe med tiltak som sikrer at ansatte kan stå arbeidslivet ut i Perpetuum. Vi skal jobbe med våre leverandører og kunder for å påvirke og bidra til bærekraftige løsninger. Som en ledende aktør på vårt område, skal vi fortsette med å forbedre våre prosesser og løsninger gjennom FOU, markedsevaluering og samarbeid med andre aktører. På denne måten er vi med på å sette nye standarder som begrenser forurensning.

Share This: