Støtte fra Handelens Miljøfond

april 23, 2024 TUIL Fotball

TUIL har med stor glede mottatt kr 350.000,- fra Handelens Miljøfond, i støtte til å hindre spredning av granulat fra vår kunstgressbane

I desember 2023 kom nyheten om at Handelens Miljøfond bevilger 80 millioner kroner til tiltak mot spredning av gummigranulat fra norske fotballbaner, og i mars lanserte de i samarbeid med Norges Fotballforbund initiativet "Mer fotball, mindre plast" - der de åpnet for at klubber og baneeiere over hele landet kunne søke om støtte til tiltak.

"Det har vært stor interesse for å motta støtte til miljøtiltak på lokale fotballbaner, og det er godt å se at så mange fotballklubber over hele landet tar problemstillingen på alvor. TUIL er en av mange klubber som tok i mot lissepasningen og bidrar til at det blir mer fotball og mindre plast", sier Cecilie Lind, leder i Handelens Miljøfond.

"Dette er et reelt problem på svært mange av landets kunstgressbaner akkurat nå. Veldig mange klubber og kommuner henger etter, og vi verken kan eller vil lukke øynene for en miljøutfordring. At så mange klubber allerede har søkt viser at de virkelig ønsker å redusere svinner av gummigranulat", sier Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Tilskuddet TUIL har mottatt skal brukes til etablering av en fysisk barriere i form av gjerde på betongfundament. Det aktuelle området har tidligere vært bebygd med plasthall og trafostasjon. Nå er disse bygningene fjernet og det nye gjerde systemet vil føre til at anlegget har et sammenhengende opplegg for å sikre mot granulatflukt. Arbeidet vil utføres i sommer og skal være ferdigstilt innen utgangen av september.

"TUIL er svært takknemlig for bidraget til å gjøre vårt anlegg mer miljøvennlig. Samtidig vil jeg gi ros til Handelens Miljøfond og NFF for deres fremtidsrettede samarbeid om å sikre fotballbaner mot spredning av plast", sier Roger Ness, leder Samfunnsutvikling og bærekraft i TUIL.

Share This: