TUIL arrangerer gratis Sommercamp for barn

juni 27, 2023 TUIL Fotball

TUIL arrangerer gratis sommercamp for barn og unge i alderen 9-14 år i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Dette er en inkluderende aktivitet som gir en ny dimensjon til klubbens samfunnsansvar og rolle.

TUILs sommerleir har raskt blitt en vesentlig tilføyelse til klubbens vanlige aktiviteter. I sommermånedene, når skolen er stengt, og det kanskje ikke er økonomisk mulig for mange familier å dra på ferie, fyller TUIL dette tomrommet ved å tilby et trygt, morsomt og fysisk aktivt miljø for barn og unge. Leiren gir et bredt spekter av aktiviteter, inkludert fotball, turn, turer, løping og andre fysiske aktiviteter. Slik engasjeres barn og unge både fysisk og mentalt gjennom to uker i sommer..

Å arrangere åpne og gratis sommerleirer som TUIL gjør, er en fantastisk måte å engasjere barn og unge i meningsfulle aktiviteter på, samtidig som det bidrar til å øke samfunnets velvære. Dette gir et sunt og aktivt alternativ til å tilbringe sommeren innendørs, og gir barn og unge muligheten til å utvikle sunne livsstilsvaner i en tid hvor det er stadig økende bekymringer for deres helse. Dette initiativet fremmer fysisk aktivitet og gir barn og unge mulighet til å ha det gøy og lære samtidig.

TUILs sommercamp skaper et inkluderende og sikkert miljø for barn og unge fra alle sosioøkonomiske bakgrunner. Dette fremmer sosial utjevning og gir alle barn muligheten til å oppleve fellesskap, læring og glede, uavhengig av deres økonomiske situasjon..

Sommercampen gir barn og unge en sterk følelse av tilhørighet til både TUIL og samfunnet generelt. Ved å samarbeide med trenere, frivillige og jevnaldrende, dyrker de varige relasjoner og styrker sin lidenskap for klubben. De lærer om verdien av samarbeid, disiplin, respekt og de verdiene TUIL står for, og på den måten dyrker de en følelse av fellesskap og klubbånd.

TUILs sommercamp er et beundringsverdig eksempel på hvordan idrettsklubber kan ta på seg en større rolle og bidra til å fremme samfunnsmål. Ved å tilby barn og ungdom en meningsfull og sunn aktivitet gjennom sommermånedene, bidrar TUIL direkte til å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 3 om god helse og livskvalitet for alle. Som en inkluderende og trygg arena, gir sommerleiren barn fra alle bakgrunner muligheten til å utvikle sunne livsstilsvaner og lære verdien av samarbeid og fellesskap.

Share This: