TUIL Fotball resertifisert

oktober 7, 2022 TUIL Fotball

Bærekraftsmål # 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 

MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING - ET VIKTIG SKRITT

Etter at vi sertifiserte oss på begynnelsen av 2000-tallet, så har vi flyttet inn i nye bygg og hatt et sterkt ønske om å resertifisere oss. Vi er veldig motiverte til å jobbe systematisk med våre bærekrafts mål, både innenfor idretten og våre anlegg, men også som en aktiv bydelsaktør på fastlandssiden.

 

TUIL Fotball sertifiserte seg som Miljøfyrtårn tirsdag 26 april, og fikk bekreftelsen dagen etterpå at vi var sertifiserte, dette inkluderer også anleggene TUIL Arena I og TUIL Arena II. 

Gjennom dette ønsker vi å ta et enda større bærekrafts ansvar enn det vi gjør i dag. Våre kollegaer på andre siden av brua - Tromsø Lodge og camping, er også miljøfyrtårn sertifisert, og nå er vi veldig fornøyde med at hele "TUIL-land" er på plass i Miljøfyrtårnklubben. 

Vi er overbeviste om at fremtidens idrettslag må ta større ansvar for miljø av flere grunner. Vi har aktiviteter, anlegg, turneringer med mer, og setter spor etter oss. Dette i kombinasjon at vår yngste generasjon blir mer og mer opptatt av miljø og bærekraft, gjør at det vil være nødvendig å være tydelig og fremoverlent innenfor dette for å rekruttere fremtidige idrettsledere, frivillige og ikke minst utøvere. Vi tror bestemt på at vi kan gjøre en forskjell.

FNs bærekrafts mål legger til grunn at vi alle, enten vi er privatpersoner, medarbeidere, private eller offentlige virksomheter, er med på å dra verden i en grønnere retning.

"Miljøfyrtårn gir oss flere verktøy for å jobbe konkret og helhetlig med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport", sier miljøfyrtårnansvarlig Thale Morottaja-Evensen.

Sertifiseringen gjør det også enklere å dokumentere vårt miljøarbeid dersom det kreves i offentlige anbud.

"Vi håper selvfølgelig at sertifiseringen skal ytterligere styrke vår merkevare, oppslutning, og gjøre oss mer attraktiv innen vårt felt; fotball og aktivitet", sier daglig leder Thomas Heide i TUIL Fotball.

Vil påvirke sine leverandører

Nå tar selskapet kontakt med sine leverandører og samarbeidspartnere. I kartleggingen av disse bedriftene, så ser vi at mange gjør mye, og mange har kommet langt i jobben med bærekraft, og det gjør oss veldig trygg på at samarbeidet på ulike områder blir løst på best mulig måter.

"For å nå FNs bærekraftsmål må vi dra lasset sammen. Vi ønsker også å få innspill og forslag fra våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere om hva vi kan bli bedre på", sier Morottaja-Evensen.

Hele TUIL Fotball organisasjonen er engasjert i sertifiseringsarbeidet.

"Vi har allerede et godt arbeidsmiljø og lav miljøbelastning. Det er likevel viktig å se hvor vi kan bli enda bedre og bidra til å skape en enda bedre arbeidsplass", sier verneombud Morottaja-Evensen

I arbeidet frem mot sertifisering fikk vi god hjelp fra Beate Stormo, som fungerte som vår konsulent i jobben frem mot en Miljøfyrtårnsertifisering.

Share This: