TUIL historien mellom 2 permer

april 10, 2024 TUIL Fotball

Klubben ble stiftet i 1938, og det er på tide å oppsummere de første 86 årene.

Tanken om å skrive klubbens historie har levd i organisasjonen i mange år, og vi er derfor svært glade for å ha fått Jonny Hansen til å påta seg oppdraget. Jonny har lang erfaring fra mediebransjen og har skrevet historien til mange lokale lag og organisasjoner. Han er i gang med jobben her i TUIL, og tidligere og nåværende medlemmer kan være forberedt på at det kan komme spørsmål i forbindelse med arbeidet.

Mange vet kanskje at klubben har hatt flere ulike navn, og at sammenslåingen av UL Freidig og Tromsdalen idrettsforening i 1968 etablerte den velkjente forkortelsen TUIL. Det er imidlertid ikke alle som vet at klubben tidligere har hatt f eks alpint og håndball blant sine idretter.

Vi synes det er spennende og interessant å se litt i bakspeilet, og gleder oss både til prosessen og resultatet. TUIL oppfordrer de som kan ha liggende materiell eller informasjon av historisk interesse om å løfte dette frem i lyset, slik at grunnlaget blir best mulig.

Share This: