Vi ønsker å redusere miljøavtrykket

juli 19, 2023 TUIL Fotball

Idrettsanlegg spiller en viktig rolle i samfunnet ved å tilby fasiliteter for fysisk aktivitet og sportsarrangementer. Imidlertid har de tradisjonelt sett hatt en betydelig miljøpåvirkning på grunn av energiforbruk, vannforbruk, avfallshåndtering og transport. For å oppnå en bærekraftig fremtid er det nødvendig å implementere strategier som reduserer miljøavtrykket til idrettsanlegg. 

På TUIL Arena er vi nå i gang med ulike prosjekter for å kartlegge hvordan vi kan bidra til å redusere miljøavtrykket hos et idrettsanlegg som ønsker mest mulig aktivitet døgnet rundt. Vi har tatt for oss energiforbruk, vannforbruk og avfallshåndtering - 3 ulike ting som vi kan påvirke direkte til en viss grad.

Energiforbruk

TUIL Arena bruker store mengder energi til belysning, oppvarming, kjøling og drift av utstyr. For å redusere energiforbruket vurderer vi å  implementere følgende:

  • Installere energieffektive belysningssystemer, som LED-lys, som forbruker mindre strøm og har lengre levetid.
  • Bruke solenergi eller andre fornybare energikilder for å generere elektrisitet til anlegget.
  • Bevisstgjøre ansatte og brukere om viktigheten av energieffektivitet og oppfordre til at utstyr og lys slås av når de ikke er i bruk.

Vannforbruk

Forbruket av vann på TUIL Arena spenner seg fra vanning av bane, til dusjing og renhold til andre mindre aktiviteter.  For å redusere vannforbruket vil vi vurdere følgende:

  • Installere vannbesparende toaletter, kraner og dusjhoder for å begrense unødvendig vannforbruk.
  • Bevisstgjøre ansatte og brukere om viktigheten av å bruke vannet forsiktig og unngå unødig sløsing.

Avfallshåndtering

Gjennom året varierer avfallsmengdene av hvilke type aktiviteter som er på anlegget, og for å redusere avfallsmengden og fremme resirkulering jobber vi med å videreutvikle følgende:

  • Etablere et system for effektiv avfallssortering og resirkulering, med tydelig merking og tilstrekkelig antall resirkuleringsbeholdere.
  • Samarbeide med lokale resirkuleringsbedrifter for å sikre at avfallet blir behandlet på en miljøvennlig måte.
  • Oppmuntre til bruk av resirkulerbare og miljøvennlige materialer under arrangementer, for eksempel papir

Share This: