Tredje samling i "The Walk" gjennomført

januar 24, 2023 TUIL Fotball

Ole fra Nova Interiør og Maria fra Tromsø Lodge og Camping

Mandag 23. januar var bedriftene i bærekraftnettverket "The Walk" igjen samlet på TUIL Arena.

Det ble en tankemessig krevende dag med mye innhold. Som vanlig sto BDO for det faglige innholdet og gjennomføring av samlingen. Etter en kort refleksjon rundt hva deltakerne har gjort siden sist og en presentasjon av bærekraftmål, løfter og tiltak, gikk gruppen selv i gang med å jobbe med egne mål, løfter og tiltak, etterfulgt av en vurdering av nettverkets felles potensielle løfter og tiltak utad for nettverket "The Walk".

Les også: Samling 2 fullført i The Walk

Det å skulle velge mål og løfter kan være utfordrende. Det er helt klart en styrke å kunne ha flere personer å jobbe sammen med, både fra egen virksomhet, men også fra andre deltakere. Det er nyttig med ulik kompetanse og det å ha andre rundt som kan utfordre på det å klare å være konkret nok i valg av mål og løfter. Det å eksempelvis velge et mål som kan skape engasjement og som vil skape oppslutning i virksomheten kan være en god start. 

Det handler om å finne mål og løfter som de ansatte kan kjenne seg igjen i, og som er i tråd med hvem en er og hva en ønsker å strekke seg etter. Det handler om å skape/levere bærekraftig verdi i alle dimensjoner for å ivareta helheten, og med å aktivt jobbe med bevisstgjøring og engasjement for jobben som skal gjøres, skaper man en stor merverdi for sluttresultatet.

Det å lære av andre som er "foran" oss i løypa er alltid inspirerende, og vi takker Monica Mathiassen fra Drytech for en veldig god gjennomgang og beskrivelse av jobben de har gjort i egen bedrift - det motiverer.

Med et voksende engasjement blant de deltakende bedriftene og flere som ønsker å koble seg på, så er det et stort ønske om å bidra til at både Tromsø Kommune og Fylkeskommunen når sine målsetninger i sitt arbeid. Et nettverk som "The Walk" kan være med på å gjøre en forskjell og bidra godt inn i dette arbeidet. 

Les også: Bedrifter sammen om bærekraft

Nå gjenstår det en samling i mars, og mest sannsynligvis en sosial samling på et senere tidspunkt, der vi kan ta en pause fra PC og telefoner, og kun ha ett fokus - ha en sosial kveld med et hyggelig gjeng.

 

 

Share This: