TUIL - kontinuerlig utviklingsfokus

januar 21, 2023 TUIL Fotball

TUIL har gjennom mange år utviklet og tilrettelagt for aktivitet for folk primært bosatt i bydelen Tromsdalen og til dels på fastlandet, gjennom å kunne tilby anlegg, kompetanse og ressurser. Dette går langt tilbake i tid, og vi sitter i dag godt plantet i Tromsdalen hvor vi forvalter arven etter "Bellevue", som var det naturlige samlingsstedet for tromsdalinger tidligere.

At helse og aktivitet er det mest naturlige for oss å prioritere i bærekrafts arbeidet sier seg selv, og vi jobber med å tilrettelegge både for organisert og uorganisert idrett gjennom å utvikle og etablere tilbud i våre anlegg. Vi har i dag 6.000-7.000 personer innom våre anlegg i uken, og jobber for å opprettholde og øke dette antallet.

AMBISJONER

Våre ambisjoner innenfor bærekraft er å forsterke og videreføre mye av den jobben vi allerede gjør innenfor helse og bydelsutvikling, og få på plass konkrete tiltak og rutiner som muliggjør dette.

HVA VI GJØR SOM ER BRA

For oss innen helse og idrett er det viktigste at alle skal få muligheten til å delta, noe som betyr at vi skal tilrettelegge for aktiviteter som gjør at alle - uavhengig kjønn, etnisitet og økonomi skal kunne utøve aktivitet hos oss. Vi har allerede i dag en ambassadør i klubben som har bistått med å integrere barn og unge fra flere land i TUIL, og vil fortsette dette viktige arbeidet. I tillegg har vi stort fokus på at økonomi ikke skal være ekskluderende gjennom å ha opprettet et solidaritetsfond som er tilgjengelig og som brukes aktivt. Det skal være like muligheter for gutter og jenter å utvikle seg i klubben gjennom like tilbud, og alt er lag til rette for at dette skal være mulig.

Idretten ønsker å bidra til en bedre fremtid

Med en så stor trafikk til våre anlegg og etter hvert en stor anleggsmasse, så har vi også fokus på å redusere fotavtrykket vårt. Vi har sertifisert oss som Miljøfyrtårn, og kommer til å jobbe med å forbruke minst mulig, og få mest mulig aktivitet. Dette betyr at vi har fokus på energiforbruk, vannforbruk og avfall. I tillegg jobber vi med å få på plass et nytt kunstgressdekke som skal ivareta bærekraft så langt det lar seg gjøre, både med tanke på det gamle kunstgresset som skal fjernes, men også med tanke på det nye som skal legges. Dette gjelder både varmekilder, innfyll i kunstress og tilrettelegging rundt banen for å minimere utslipp.

Tilhørighet er viktig for alle

FORTSETTER JOBBEN 

Vi jobber kontinuerlig og langsiktig med å utvikle bydelen vi bor i sammen med andre aktører, som f. eks Tromsø Kommune, Bydelsrådet, Troms Fylkeskommune, skolene i nærområdet og næringslivet. Dette gjelder både egne arealer og muligheter innenfor disse, men også i kraft av å bruke samfunnsstemmen og bidra positivt til at den bydelen vi og våre medlemmer bor i tilrettelegges og utvikles på en bærekraftig måte som gjør at folk ønsker å bo her lenge.

TUIL Arena - fra fjellheisen (2)

 

Share This: